A nosa política de privacidade

Quen son?

Son David Carro Temprano, Alecrín Betanzos, con domicilio social en Rúa Roldán, 2 baixo, 15300, Betanzos (A Coruña), e CIF 47366222-E, con teléfono 881 098 452, correo electrónico info@alecrinbetanzos.gal e tratamos os teus datos persoais como responsables do tratamento. Isto quere dicir que nos facemos cargo de como usar e protexes os teus datos.

Para que usamos os teus datos?

Usaremos os teus datos (obtidos online ou en persoa), entre outras finalidades, para xestionar o teu rexistro como usuario, xestionar a compra de produtos ou servizos, atender as túas consultas, así como para, en caso de que o desexes, enviarche as nosas comunicacións personalizadas. OS TEUS datos persoaias serán tratados para o desenrolo, control e mantemento da relación contractual e xestión das compras que realices na nosa páxina web.

Finalidade, duración e lexitimación do tratamento

Por que os usamos?

Estamos lexitimados para tratar os teus datos por diferentes motivos. O principal, é que necesitamos tratalos para executar o contrato que aceptas con nos ao rexistrarte e ao facer unha compra ou desfrutar dalgún dos nosos servizos ou funcionalidades. Tamén usamos os teus datos por outras razóns, por exemplo, para atender as túas consultas ou para enviarche newsletters que nos solicitache recibir.

Os datos que nos proporcionas tratarémolos coas seguintes finalidades:

  • Atender e xestionar a compra realizada por ti a través do formulario de compra situado na web. Recollemos e tratamos os teus datos persoais para poder procesar o pedido e posterior pago dos produtos e servizos que se ofrecen na web. Estes datos conservarémolos durante o tempo que dure a relación contractual entre as partes e durante o tempo establecido pola lei para o cumprimento das obrigacións fiscais. A base de lexitimación do tratamento dos teus datos será a execución dun contrato de compravenda no que o interesado é parte. En caso que non nos facilites os teus datos persoais non se poderá xestionar a compra, non podendo prestar o servizo solicitado.
  • Enviar comunicacións comerciais sobre os nosos produtos a través de medios electrónicos (newsletters, SMS, etc.). Baixo o teu consentimento recollemos e tratamos os teus datos persoais para poder enviarche información sobre os nosos produtos e servizos. Estes datos conservarémolos mentres non revoques o teu consentimento ao tratamento dos mesmos e durante o tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos. A base de lexitimación do tratamento dos datos será o consentimento que outorgas ao seleccionar a casilla de aceptación da nosa política de privacidade antes de aceptar a recepción de comunicacións electrónicas en formulario habilitado a tal efecto na web. Tes dereito a revocar o teu consentimento en calquera momento sen que afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.
  • Darte de alta como “usuario rexistrado” a través do formulario de rexistro situado na web e que che permitirá acceder a túa área privada de servizos e informarte das nosas actividades, podendo remitirche por calquera medio electrónico comunicacións comerciais das novidades dos nosos servizos. Estes datos conservarémolos mentres non nos solicites a túa baixa do rexistro e durante o tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos. A base de lexitimación do tratamento dos datos será o consentimento que outorga o usuario ao rexistrarse a través do formulario de rexistro e seleccionar a casilla de aceptación da nosa política de privacidade antes de enviar a súa solicitude. O usuario ten dereito a revocar o seu consentimento en calquera momento sen que lle afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.
  • Xestionar as nosas redes sociais e enviarche información sobre as nosas actividades e produtos. Estes datos conservarémolos mentres non revoques o teu consentimento ao tratamento dos mesmos e durante o tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos. A base lexítima para xestionar as nosas redes sociais e enviarche as nosas actividades e novidades, é o consentimento que nos outorgas para elo. Tes dereito a revocar o teu consentimento en calquera momento sen que afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.
  • Xestionar os concursos e sorteos organizados na nosa web. Recollemos e tratamos os teus datos persoais para poder xestionar a túa participación nos diferentes sorteos ou concursos organizados por Alecrín Betanzos, así como a posterior comunicación aos gañadores. Estes datos conservarémolos mentres se desenrole o concurso ou sorteo e a súa exposición posterior determinada nas bases do concurso, así como durante o tempo establecido pola lei cunha duración mínima de 3 anos. A base de lexitimación do tratamento dos datos será o consentimento que outorgas a través da cumplimentación do formulario de participación habilitado para tal efecto na web e, seleccionando a casilla de aceptación da nosa política de privacidade e das bases do concurso ou sorteo. Tes dereito a revocar o teu consentimento en calquera momento sen que afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.

Con que compartimos os teus datos?

Os teus datos non se comunicarán ni serán cedidos a terceiros salvo que exista algunha obriga legal ou a aqueles prestadores de servizos que nos axudan ou dan soporte vinculados ao Responsable que actúan como encargados do tratamento e non se realizan transferencias internacionais.

Os teus dereitos

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición ao teu tratamento, portabilidade e limitación dos teus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos teus datos, cando procedan, mediante escrito acompañado do teu DNI a Alecrín Betanzos, con dirección en Rúa Roldan 2 baixo – 15.300 – Betanzos (A Coruña), ou por correo electrónico ao enderezo electrónico: info@alecrinbetanzos.gal.

Igualmente poderás formular reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/

Redes sociais

O obxecto de ferramentas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. u outras redes sociais é dar visibilidade e difusión as actividades que desenrola a nosa organización. Estas ferramentas almacenan datos persoais nos servidores dos servizos respectivos e réxense pola súa propia política de privacidade. Recoméndase a revisión e a lectura das condicións de uso e política de privacidade da rede social no momento de rexistrarse, tendo en conta as diferentes posibilidades de configuración en relación ao grao de privacidade do perfil de usuario na rede social.

Así mesmo, o Responsable reservase o dereito de eliminar das súas redes sociais calquera información publicada por terceiros que vulnere a legalidade, incite a facelo ou conteña mensaxes que atenten contra a dignidade de persoas ou institucións. Como tamén o dereito a bloquear ou denunciar o perfil autor destas mensaxes.

Cales son as nosas medidas de seguridade?

Alecrín Betanzos é consciente da preocupación do usuario pola seguridade, por iso optou por implementar os niveis de seguridade adaptado aos riscos das operacións de tratamento para o adecuado funcionamento, funcionalidades e dos seus servizos a Web , preservando a integridade e seguridade dos datos e informacións almacenadas coa fin de evitar a pérdida, alteración ou acceso no autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, natureza, alcance, fins e contexto dos datos almacenados e os riscos aos que estean expostos, xa proveñan da acción humana ou de medio físico ou natural.

Atópanos!

Contacto

teléfono: 881 098 452 whatsapp: 623 468 987 email: info@alecrinbetanzos.gal

Horario

Luns a Sábado 9:45 – 13:30 h. 16:15 – 20:15 h