Aviso legal

David Carro Temprano, ALECRÍN BETANZOS, como responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon ao dispor dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE nº 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación. Ao navegar pola nosa páxina web vostede acepta que o seu uso réxese de acordo coas condicións descritas a continuación. Se non está de acordo, por favor non acceda, navegue ou utilice o Sitio web. David Carro Temprano, Alecrín Betanzos, resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de Alecrín Betanzos.

1. Datos identificativos

2. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de alecrinbetanzos.gal.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

3. Condicións e termos xerais de uso do Portal

En todo caso, a persoa usuaria comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que Alecrín Betanzos ofrece a través do Portal e, con carácter enunciativo pero non limitativo:

  • (I) Non incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
  • (II) Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o Portal, calquera información ou material que, explícita ou implicitamente, fóra difamatoria, inxuriosa, obscena, ameazadora, xenófoba, de apoloxía do terrorismo, pornográfica ou incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atenche contra a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, con especial atención á honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, contra os dereitos humanos.
  • (III) Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutras persoas na utilización do Portal ou na utilización de calquera dos servizos dispostos, incluíndo a utilización, no seu caso, de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma. En consecuencia, o Usuario non deberá acceder e, no seu caso, utilizar as claves doutras persoas usuarias e modificar ou manipular as súas mensaxes.
  • (IV) Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Portal ningún programa de computador, datos, virus, código que sexa susceptible de causar danos no Portal, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de Alecrín Betanzos ou, en xeral, de calquera terceiro, ou que, de calquera outra forma, sexa capaz de causar calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.

4. Exclusión de responsabilidade

Alecrín Betanzos realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos da páxina web e exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de calquera natureza eventualmente derivados de:

  • A interrupción do funcionamento ou a falta de dispoñibilidade de acceso á páxina web.
  • A privacidade e seguridade na utilización da páxina web por parte do Usuario, e/ou o acceso non consentido de terceiros non autorizados.

5. Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman os textos legais, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente web, será a lei española.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Atópanos!

Contacto

teléfono: 881 098 452 whatsapp: 623 468 987 email: info@alecrinbetanzos.gal

Horario

Luns a Sábado 9:45 – 13:30 h. 16:15 – 20:15 h